Program Partnerski mBanku

Tabela prowizji przedstawia wysokość wynagrodzenia, jakie uzyskasz, promując ofertę dostępną w mBank.net.pl.

Prowizja bezpośrednia - stawka prowizji podstawowej za sprzedaż z własnej strony www partnera.

Prowizja partnerska - stawka prowizji za sprzedaż poleconego partnera do mBank.net.pl. Prowizja partnerska zostaje przyznana za transakcje które spełniły warunki potwierdzenia transakcji.

Oferta mBanku

Tabela prowizji z dnia: 01.07.2013

Nazwa produktu Prowizja bezpośrednia Prowizja partnerska Warunki potwierdzenia transakcji
 • eKONTO/eMAX/eMAX plus
polecamy

20 zł

+

65 zł za podpisaną umowę1

10% prowizji podstawowej od sprzedaży poleconego partnera

W terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku na tym rachunku musi zostać zanotowane saldo dzienne2 w wysokości co najmniej 200 zł.

Na podpisanie umowy czekamy do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Prowizje Partnerskie - historia zmian.

 • eKONTO/eMAX/eMAX plus - BONUS!
Liczba
wniosków
BONUS
100 szt.
1000 zł
200 szt.
5000 zł
300 szt.
10500 zł
400 szt.
18000 zł
500 szt.
27500 zł
--------------

Bonus otrzyma każdy Partner, który pozyska w okresie od 01.07.2013 roku do 30.09.2013 roku wyznaczony próg nowych klientów, którzy podpiszą umowę o rachunek eKONTO.

Kwota bonusu przyznana Partnerowi będzie uzależniona od wartości pozyskanych nowych klientów w ww okresie, zgodnie z podaną tabelą prowizji.

Bonus jest wypłacany dodatkowo, jednorazowo obok standardowej prowizj i będzie naliczony w październiku 2013 roku.

 • izzyKONTO
polecamy

50 zł

10% prowizji podstawowej od sprzedaży poleconego partnera

W terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku na tym rachunku musi zostać zanotowane saldo dzienne2 w wysokości co najmniej 30 zł.

Prowizje Partnerskie - historia zmian.

 • mBIZNES konto/mBIZNES max/mBIZNES plus
polecamy

20 zł

+

65 zł za podpisaną umowę1

10% prowizji podstawowej od sprzedaży poleconego partnera

W terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku na tym rachunku musi zostać zanotowane saldo dzienne2 w wysokości co najmniej 300 zł.

Na podpisanie umowy czekamy do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek.

Prowizje Partnerskie - historia zmian.

 • KREDYT gotówkowy
polecamy

15 zł za wniosek

+

1,30% wartości uruchomionego kredytu

10% prowizji podstawowej od sprzedaży poleconego partnera

Prowizja za wniosek - wynagrodzenie za każdy wypełniony i wysłany pełen, unikalny formularz pod warunkiem, że wszystkie dane zawarte we wniosku będą poprawne.

Prowizja od wartości uruchomionego kredytu - warunkiem otrzymania prowizji jest uruchomiony kredyt.

Prowizje Partnerskie - historia zmian.

 • eKONTO z ubezpieczeniem samochodowym (dla nowych klientów)
  (OC + AC)
polecamy

20 zł

+

65 zł za opłacenie składki

10% prowizji podstawowej od sprzedaży poleconego partnera

W terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku na tym rachunku musi zostać zanotowane saldo dzienne2 w wysokości co najmniej 200 zł.

Warunkiem otrzymania prowizji jest opłacenie ubezpieczenia. Wnioski są potwierdzane wg daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazanej we wniosku.

 • eKARTA
 • eKARTA Interia.pl
 • eKARTA Onet.pl

14 zł

--------------

Warunkiem otrzymania prowizji jest wydana karta.

 • KARTY kredytowe:
 • MasterCard Miles & More Premium
 • MasterCard Miles & More
 • World MasterCard
 • Visa Platinum
 • Visa Gold
 • MasterCard Standard
 • Visa Classic
 • Visa Classic Radość Życia

50 zł

10% prowizji podstawowej od sprzedaży poleconego partnera


Warunkiem otrzymania prowizji jest wydana karta.

 • mPLAN hipoteczny

0,60% wartości uruchomionego kredytu

10% prowizji podstawowej od sprzedaży poleconego partnera

Warunkiem otrzymania prowizji jest uruchomiony kredyt.

 • mBIZNES (kredyty)

mPLAN hipoteczny dla mikrofirm
- 0,40% wartości uruchomionego kredytu

Limit biznesowy - 24 zł

10% prowizji podstawowej od sprzedaży poleconego partnera.

Warunkiem otrzymania prowizji jest uruchomiony kredyt.

 • mBIZNES (karta kredytowa)

24 zł

--------------

Warunkiem otrzymania prowizji jest wydana karta.

 • KREDYT odnawialny w eKONCIE

40 zł

10% prowizji podstawowej od sprzedaży poleconego partnera

Warunkiem otrzymania prowizji jest uruchomiony kredyt.

 • KREDYT mBANK RATY (dla sklepów internetowych)

Wysokość prowizji jest uzależniona od ustawień Sklepu w Koncie Partnera/Sklepu (menu Profil >> mBank RATY >> konfiguracja usługi) po rejestracji w mBank.net.pl i uruchomieniu usługi.

--------------

Warunkiem otrzymania prowizji jest uruchomiony kredyt.

 • KREDYT samochodowy

0,60% wartości uruchomionego kredytu

10% prowizji podstawowej od sprzedaży poleconego partnera

Warunkiem otrzymania prowizji jest uruchomiony kredyt.
 • mBank mobile

4 zł za sprzedaż karty SIM

+

21% wartości pierwszego doładowania

--------------

Kwota prowizji przyznawana w momencie dokonania płatności, która musi nastąpić w ciągu 30 dni od chwili złożenia zamówienia na starter.

Pierwsze doładowanie na kwotę min. 20 zł powinno nastąpić z dowolnego miejsca doładowania w ciągu 90 dni od zakupu startera. Maksymalna kwota prowizji za pierwsze doładowanie to 42 zł.

Potwierdzenie obu etapów transakcji następuje online.

 • Ubezpieczenie samochodowe dla obecnych klientów
  (OC + AC)

3% wartości rocznej składki

--------------

Warunkiem otrzymania prowizji jest opłacenie ubezpieczenia. Wnioski są potwierdzane wg daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazanej we wniosku.

 • Ubezpieczenie podróżne GO!Direct

10% wartości opłaconej składki

--------------

Warunkiem otrzymania prowizji jest opłacenie ubezpieczenia.

Nazwa produktu

Szczegółowy opis dotyczy osobno każdego punktu w kolumnie nazwa produktu

RACHUNKI BANKOWE:


 • eKONTO, eMAX, eMAX plus
 • izzyKONTO

Partner nabywa prawo do wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu założenia rachunku pod warunkiem, że wniosek o otwarcie któregokolwiek z wymienionych rachunków osobistych złożony za pośrednictwem Partnera pochodzi od osoby, która do dnia złożenia tego wniosku nie została zarejestrowana jako wnioskująca o otwarcie rachunku. Wynagrodzenie prowizyjne w przypadku otwarcia rachunku przysługuje tylko wówczas, gdy na koncie zostanie zanotowane odpowiednie dodatnie saldo dzienne2.

RACHUNKI BANKOWE:

 • mBIZNES konto, mBIZNES max, mBIZNES plus

Partner nabywa prawo do wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu założenia rachunku pod warunkiem, że wniosek o otwarcie któregokolwiek z wymienionych firmowych złożony za pośrednictwem Partnera pochodzi od osoby, która do dnia złożenia tego wniosku nie została zarejestrowana jako wnioskująca o otwarcie rachunku. Wynagrodzenie prowizyjne w przypadku otwarcia rachunku przysługuje tylko wówczas, gdy na koncie zostanie zanotowane odpowiednie dodatnie saldo dzienne2.

KREDYTY:


 • KARTY kredytowe (wszystkie)
 • KREDYT odnawialny
 • mPLAN hipoteczny
 • KREDYTY mBIZNES
 • KREDYT gotówkowy
 • mBank RATY
 • KREDYT samochodowy

Jeśli ta sama osoba złoży kilka wniosków o ten sam produkt, pod uwagę będzie brany tylko złożony najwcześniej (decyduje dokładna data). Jeżeli jednak w ciągu 90 dni od momentu zgłoszenia pierwszego wniosku użytkownik nie podejmie żadnych działań, mających na celu kompletowanie dokumentów i przyznanie kredytu, wówczas pierwsze zgłoszenie zostaje anulowane i pod uwagę brane jest kolejne. Dla potrzeb omawianych rozliczeń kredyty udzielane dwu lub więcej kredytobiorcom na podstawie tej samej umowy, traktuje się jako kredyty udzielone jednemu klientowi, na podstawie jednego zgłoszenia.

Do kwoty kredytów lub pożyczek, od których zależy prawo oraz wysokość wynagrodzenia wskazanego w tabeli, nie zalicza się kredytów lub pożyczek udzielonych na podstawie umów, od których klient odstąpił zgodnie z art. 2 i 3 Ustawy z dn. 02.03. 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) lub zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20.07.2001 o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100 poz. 1081).

INNE:

 • mBank mobile

Partnerowi nie przysługuje wynagrodzenie prowizyjne, jeżeli klient odstąpił od umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art.10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 • Prowizja Partnerska

Jeśli za pomocą materiałów promocyjnych Partner pozyska nowego, aktywnie sprzedającego uczestnika mBank.net.pl, będzie otrzymywać równowartość 10 % wypracowanej przez niego prowizji! Polecony partner otrzymuje prowizję bezpośrednią zgodnie z tabelą prowizji.

 • Ubezpieczenie samochodowe

Partner nabywa prawo do wynagrodzenia pod warunkiem, że wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia samochodowego pochodzi od osoby, która do dnia złożenia tego wniosku nie została zarejestrowana w systemie mBanku jako wnioskująca o zawarcie umowy ubezpieczenia samochodowego. Dla potrzeb rozliczeń przyjmuje się, że do polis podlegających rozliczeniu, nie zalicza się polis ubezpieczeniowych wypowiedzianych przez Klienta przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej wskazanej we wniosku o ubezpieczenie (do 30 dni od daty złożenia wniosku o ubezpieczenie samochodowe).

Uwaga:


1) Prowizja za podpisaną umowę nie zostanie przyznana jeśli klient w tym samym miesiącu, w którym złożył wniosek rozwiąże umowę. Na podpisanie umowy czekamy do końca kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

2) Saldo dzienne to saldo utrzymywane na koncie przez minimum jeden pełen (24 godz.) dzień roboczy.

Oferta MultiBanku

Tabela prowizji obowiązuje od 01.11.2010

Nazwa produktu Prowizja bezpośrednia Prowizja partnerska Warunki potwierdzenia transakcji
 • MultiKonto Aquarius - taryfa Intensive

75 zł

+

75 zł za podpisaną umowę

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

W ciągu pierwszych 120 dni od momentu otwarcia rachunku wpłata na rachunek o wartości min. 1000 zł i 1 transakcja kartą wydaną do rachunku.

 • MultiKonto Aquarius - taryfa Classic

60 zł

+

60 zł za podpisaną umowę

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

W ciągu pierwszych 120 dni od momentu otwarcia rachunku wpłata na rachunek o wartości min. 1000 zł i 1 transakcja kartą wydaną do rachunku.

 • MultiKonto ja/my - taryfa Active

38 zł

+

38 zł za podpisaną umowę

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

W ciągu pierwszych 120 dni od momentu otwarcia rachunku wpłata na rachunek o wartości min. 1000 zł i 1 transakcja kartą wydaną do rachunku.

 • MultiKonto jestem

31 zł

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

W ciągu pierwszych 120 dni od momentu otwarcia rachunku musi zostać zanotowane saldo dodatnie przez 1 dzień.

 • Karta debetowa do dowolnego rachunku prowadzonego w MultiBanku

22 zł

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

Warunkiem otrzymania prowizji jest wykonanie w ciągu 120 dni od dnia otwarcia rachunku minimum jednej transakcji bezgotówkowej na miesiąc w trzech kolejnych miesiącach przy użyciu karty płatniczej Visa lub MasterCard wydanej do rachunku założonego wcześniej za pośrednictwem Partnera.

 • Konta walutowe

31 zł

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera.

W ciągu pierwszych 120 dni od momentu otwarcia rachunku musi zostać zanotowane saldo dodatnie przez 1 dzień.

 • MultiMax

25 zł

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera.

W ciągu pierwszych 120 dni od momentu otwarcia rachunku musi zostać zanotowane saldo dzienne w wysokości co najmniej 500 zł.

 • KARTY kredytowe:
 • Visa Credit
 • Visa Gold
 • Visa Aquarius
 • Visa Platinum
 • Visa n
 • Visa Murator
 • MasterCard Standard
 • MasterCard Gold
 • MasterCard Aquarius

50 zł

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

Warunkiem otrzymania prowizji jest aktywna karta.

 • Kredyty hipoteczne:
 • MultiPlan
 • MultiPlan walutowy

0,60% wartości uruchomionego kredytu

10% prowizji od sprzedaży poleconego partnera

Warunkiem otrzymania prowizji jest uruchomiony kredyt.

Nazwa produktu

Szczegółowy opis dotyczy osobno każdego punktu w kolumnie nazwa produktu

RACHUNKI BANKOWE:

 • MultiKonto ja
 • MultiKonto my
 • MultiKonto Aquarius
 • MultiKonto jestem
 • MultiMax
 • rachunki walutowe

Partner nabywa prawo do wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu założenia rachunku pod warunkiem, że wniosek o otwarcie któregokolwiek z wymienionych rachunków osobistych złożony za pośrednictwem Partnera pochodzi od osoby, która do dnia złożenia tego wniosku nie została zarejestrowana jako wnioskująca o otwarcie rachunku. Wynagrodzenie prowizyjne w przypadku otwarcia rachunku przysługuje tylko wówczas, gdy na koncie zostanie zanotowane odpowiednie dodatnie saldo dzienne.

 • KARTY kredytowe
 • KREDYTY hipoteczne

Jeśli ta sama osoba złoży kilka wniosków o ten sam produkt, pod uwagę będzie brany tylko złożony najwcześniej (decyduje dokładna data). Jeżeli jednak w ciągu 90 dni od momentu zgłoszenia pierwszego wniosku użytkownik nie podejmie żadnych działań, mających na celu kompletowanie dokumentów i przyznanie kredytu, wówczas pierwsze zgłoszenie zostaje anulowane i pod uwagę brane jest kolejne. Dla potrzeb omawianych rozliczeń kredyty udzielane dwu lub więcej kredytobiorcom na podstawie tej samej umowy, traktuje się jako kredyty udzielone jednemu klientowi, na podstawie jednego zgłoszenia.

Do kwoty kredytów lub pożyczek, od których zależy prawo oraz wysokość wynagrodzenia wskazanego w tabeli, nie zalicza się kredytów lub pożyczek udzielonych na podstawie umów, od których klient odstąpił zgodnie z art. 2 i 3 Ustawy z dn. 02.03. 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) lub zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 20.07.2001 o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100 poz. 1081).

Prowizja partnera

UWAGA!

Wynagrodzenie określone w powyższej tabeli będzie zasilało za pośrednictwem mBank.net.pl konto Partnera Programu Partnerskiego. Zasilanie będzie dokonywane w oparciu o miesięczne rozliczenie prowizyjne przygotowane przez mBank.net.pl na podstawie raportu do dnia 20 każdego miesiąca.

Przez miesiąc rozliczeniowy rozumie się miesiąc kalendarzowy.

Wszystkie kwoty wynagrodzeń podane w powyższej tabeli są kwotami brutto tj. zawierają podatek VAT należny zgodnie z właściwymi przepisami.